Objavte v sebe ženskú vášeň
- svoju hybnú silu.

Logo

„Bez vášne nemáte energiu.
Bez energie nemáte nič.“

Warren Buffet

Deti, Zdravie,

Je trans nová anorexia?

28.4.2023 Redakcia Vášeň v tebe. Stať sa ženou je nevábna záležitosť, konštatuje novinárka Lionel Shriverová. Keď som v polovici osemdesiatych rokov učila na newyorských vysokých školách kompozíciu pre prvákov, pri...

28.4.2023 Redakcia Vášeň v tebe.

Stať sa ženou je nevábna záležitosť, konštatuje novinárka Lionel Shriverová.

Keď som v polovici osemdesiatych rokov učila na newyorských vysokých školách kompozíciu pre prvákov, pri individuálnych rozhovoroch so študentkami som zachytila zvláštny vzorec. S neuveriteľnou frekvenciou sa mi zverovali, že sú anorektičky. Tento termín sa dostal do populárneho slovníka len asi 10 rokov predtým a verejné povedomie o tomto znepokojujúcom vyšinutí výrazne podporila smrť popovej speváčky Karen Carpenterovej v roku 1983. Nie všetci títo 18-roční študenti však mali znepokojujúcu podváhu. Chvíľu mi trvalo, kým som to pochopila. Túžili byť anorektičkami. Anorexia bola prestížna diagnóza.

Aj keď niektoré z týchto študentiek možno s týmto stavom len koketovali, boli to kanárici vo veľmi tmavej uhoľnej bani. Príliš veľa ich rovesníkov sa s veľkou vážnosťou venovalo životu nebezpečnému obmedzovaniu kalórií. Už vtedy sa vedelo, že anorexia je najsmrteľnejším psychiatrickým ochorením. (Chcieť byť anorektičkou je teda ako túžiť po nekróze.) V deväťdesiatych rokoch ma môj prirodzený gurážny voyeurizmus inšpiroval k prečítaniu niekoľkých kníh o obsedantnom sebahladovaní, z ktorých najlepšou bol otrasný román Jenefer Shuteovej Životná veľkosť.

Takže tento mesiac som využila príležitosť prečítať si knihu Hadley Freemanovej Dobré dievčatá: Príbeh a štúdia o anorexii? Od roku 1992 publicistka dlhé roky bojovala s poruchou príjmu potravy, pre ktorú bola opakovane hospitalizovaná celé mesiace. Predtým, ako som sa ponorila do tejto presvedčivej a priamočiarej knihy spomienok, som však odolala. Úprimne? Téma mi pripadala zastaraná. Pretože anorexia ako prestížna diagnóza bola nahradená. Trans.

Hadley Freeman: Good girls
Kniha od Hadley Freemanovej: Dobré dievčatá – Príbeh a štúdia o anorexii

Hoci Freemanová venuje polovicu kapitoly zakrývaniu týchto dvoch trápení – obe sú „zakorenené v presvedčení, že ak zmeníte svoje telo, nebudete sa viac nenávidieť“ -, počas jej rozprávania som si začala všímať aj iné prieniky.

Obe neurózy sú jednoznačne prenosné. Odkedy sa v šesťdesiatych rokoch rozmohlo zaujatie štíhlosťou, poruchy príjmu potravy prudko vzrástli, takže novšie zdôrazňovanie, že anorexia je skôr dedičný genetický sklon než kultúrna nákaza, je pochybné. Od sedemdesiatych rokov čoraz viac mladých žien dostávalo nápad vyjadriť svoju nespokojnosť prostredníctvom vyčerpávajúceho hladu. V naturáliách sa od roku 2010 počet dospievajúcich dievčat, ktoré sa obrátili na Tavistockovu službu pre rozvoj rodovej identity, zvýšil o 5 000 % – čo robí tvrdenia o čisto genetickom vysvetlení rovnako pochybnými. Obe tieto aféry sú spoločenskou konfekciou. Hoci v historických záznamoch existujú príbehy o ľuďoch, ktorí hladovali alebo sa vydávali za opačné pohlavie, poruchy príjmu potravy a transgenderizmus v masovom meradle sú nedávnym vynálezom. Tieto hrozné choroby sme si spoločne vymysleli.

Freemanová identifikuje svoj „spúšťací mechanizmus“ v 14 rokoch, ktorý ju prinútil schudnúť alarmujúce množstvo kilogramov, ako jediný moment. Freemanová sedela na hodine telesnej výchovy vedľa výrazne kostnatej spolužiačky a spýtala sa jej: „Je ťažké kúpiť si oblečenie, keď si taká malá?“ „Áno,“ odpovedalo dievča. „Chcela by som byť normálna ako ty.“

„Vo mne zíval čierny tunel,“ píše Freemanová, „a ja som sa ním prepadla, Alica do krajiny ničoho. ‚Normálna.‘ Nie ‚štíhla‘, nie ‚chudá‘ – ‚normálna‘. Normálne bolo priemerné. Normálne bolo nudné. Normálne bolo nič.”

Zdroj:Wikimedia Commons

Dnes už zdanlivo neexistuje nič také ako norma. Pätina Američanov mladších ako 30 rokov sa označuje za LGBT-čkárov. Nevadí, že Eric Kaufmann zdokumentoval veľký podiel údajne bisexuálnych mladých žien, ktoré sa v skutočnosti nezapájajú do párov rovnakého pohlavia; dnešní mladí ľudia si osvojujú nálepku sexuálnej atypickosti tak, ako predchádzajúce generácie nosili tričká Lacoste s logom krokodíla. Ako poznamenáva Freemanová, normálne je „nič“. Nielen heterosexualita, ale čoraz častejšie aj spokojnosť s prirodzeným pohlavím nie je cool. Podľa správy sa 12 % mileniálov identifikuje ako transrodoví alebo rodovo nekonformní ľudia, zatiaľ čo v generácii X je to 6 %.

Transgender Symbol
Symbol Trangender
Zdroj: Wikimedia Commons

Samopohlavie aj transgenderizmus zaručujú povýšenie medzi vnímanú spoločenskú elitu. Prinajmenšom v mysliach niektorých anorektikov vyvoláva imunita voči pokušeniu chipsov a sušienok, ktoré lákajú bežných smrteľníkov, emocionálne výživný pocit nadradenosti. Freemanová vykresľuje svojich spolutrpiacich v nemocnici ako súperiacich medzi sebou o to, kto menej je, ako aj o to, ako pochmúrne vychudnutý musí byť človek, aby sa kvalifikoval na prijatie do ich vzácneho kruhu; rovnaká rivalita sa dá ľahko nájsť aj na internete. Verejná samovražda v pomalom tempe si nevyhnutne zabezpečí veľkú pozornosť vystrašených rodičov, znepokojených učiteľov a znepokojených lekárov. (Freemanová tvrdí, že cieľom anorektičiek nie je vyzerať štíhle, ale choré.) Vďaka množstvu frenetických cvičebných rituálov a prísnym vnútorným pravidlám týkajúcim sa jedla sa anorexia môže ľahko vyvinúť v identitu, pripútanosť ku ktorej ešte viac sťažuje zotavenie. Nevýrazná zdravá váha ohrozuje stratu vedomia, kto ste.

Dva obrázky anorektickej pacientky vo francúzskom lekárskom časopise Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière vol. 13, vydanom v roku 1900.
Zdroj: Commons Wikimedia

Priznanie sa k transsexuálom tiež výrazne zvyšuje pozornosť spolužiakov, učiteľov a celého odvetvia terapeutov, endokrinológov a chirurgov. Zdá sa, že slovo „trans“ v jednej slabike ponúka hotovú odpoveď na to, kto ste. Freemanová nám hovorí, že „keď anorektička povie: ‚Nechcem byť tučná, chcem byť štíhla‘, hovorí tým: ‚Chcem byť iná, ako som, a to, čo som, je nešťastné. Chcem byť niekým iným.“ Je zrejmé, že prechod k opačnému pohlaviu je rovnakým vyhlásením: Chcem byť niekým iným. Ale je skutočne možné stať sa niekým iným?

Najmä odkedy v pediatrických rodových klinikách prevládajú dievčatá nad chlapcami v pomere 3:1, obe formy dysmorfie často zasahujú tú istú populáciu: sugestibilné, neisté dospievajúce dievčatá s krehkým pocitom vlastného ja, ktoré sa zúfalo snažia predísť všetkému, čo so sebou prináša ženskosť: bolestivá menštruácia, zraniteľnosť voči znásilneniu a tehotenstvu, sex, ktorý je vo všadeprítomnom internetovom porne často zobrazovaný ako ponižovanie žien, a tuk. U niektorých anorektičiek je ich odmietanie stať sa ženou implicitné; keď dievčatá užívajú lieky blokujúce pubertu, ich odmietanie stať sa ženou je explicitné. Keďže som vyše 50 rokov trpela fyzickými nedôstojnosťami zrelého ženstva, celkom sa im nedivím.

Obe diagnózy sa významne prelínajú s autizmom, úzkosťou a depresiou, takže pacienti sú náchylní na hmatateľné zdanlivé riešenie všeobecnej nespokojnosti. Obe skupiny obyvateľstva si mýlia sebazničenie s cestou k osvieteniu a znovuzrodeniu. Obe populácie sa snažia zmierniť psychické utrpenie tým, že sa vzdajú tela, transrodové dieťa prostredníctvom rekonfigurácie, anorektička prostredníctvom vyparenia. Obaja pacienti prijímajú rozpoznateľné náboženské praktiky sebazrieknutia, vykúpenia prostredníctvom utrpenia a očistenia prostredníctvom zavrhnutia tela.

Práve v sociálnej sfére sa cesty týchto porúch rozchádzajú. Keď bolo samohladovanie ešte v minulom storočí horúcou témou, mohlo to byť do istej miery príťažlivé, ale dnes by sa už len máloktorý rodič pochválil, že jeho dieťa je anorektikom. Mám neter, ktorá roky trpela anorexiou, a môj brat a jeho manželka boli v koncoch. Skúsenosť s dieťaťom, ktoré odmieta jesť, je bohatá na bezmocnosť a zúfalstvo. Rovnako ako mnohí transrodičia – ale nie všetci.

Informátorka z detskej rodovej kliniky Jamie Reedová totiž dosvedčuje, že v liberálnych enklávach Ameriky sa pre mnohých rodičov stalo mať transrodové dieťa prestížnou diagnózou – oveľa lepšou ako mať dieťa, ktoré je obyčajný homosexuál. Reedová identifikuje koreň tohto problému ako ďalší obyčajný: homofóbiu.

Napriek tomu sú dva rozdiely medzi poruchou príjmu potravy a transgenderizmom signálne: diagnóza a liečba. Vo svojich posledných štádiách je anorexia vizuálne nápadná. Hoci anorektici sú často dvojtvárni, hladovanie na smrť nie je nenápadné; nie je to tajomstvo, ktoré sa dá dlho udržať. Freemanová bola hospitalizovaná, pretože jej nízka hmotnosť bola merateľne nebezpečná. Podľa súčasnej lekárskej ortodoxie je však diagnóza transgenderizmu čisto subjektívna. Tento stav nemá žiadne pozorovateľné fyzické príznaky, žiadny objektívny korelát. Ak vám poviem, že som v skutočnosti muž, musíte mi veriť na slovo. Tento stav je teda nefalšovateľný, populácia pacientov perspektívne neobmedzená.

Pokiaľ ide o liečbu, anorexia je všeobecne uznávaná ako choroba. Lekári považujú túto potenciálne smrteľnú formu dysmorfie za psychiatrické ochorenie, ktoré treba zastaviť a vyriešiť. Nie tak transgenderizmus, ktorý je často oslavovaný, ak nie blahorečený ako stav vyššieho vedomia. „Rodovo potvrdzujúca starostlivosť“ nelieči chorobu, ale do sýtosti sa oddáva pacientovým bludom. Namiesto toho, aby klinickí lekári trénovali dieťa, ako sa zmieriť s realitou, prekrúcajú realitu tak, aby sa zmierila s poruchou. Každý, kto sa odváži opísať bizarné a biologicky nepodložené presvedčenie, že sa „narodil v nesprávnom tele“, ako problém duševného zdravia, je označený za transfóba. Keby sa k dospievajúcim anorektičkám pristupovalo podobne ako k transrodovým deťom, nepovzbudzovali by ich, aby dojedli večeru, ale skôr by im nadávali: „Máš pravdu: si tučná! Tvoje pravé ja je ešte chudšie! Nikdy sa nepovzniesieš, aby si sedela po pravici Boha Otca všemohúceho, kým úplne nezmizneš!”

Anorektičky riešia univerzálne ľudské problémy spojené s hľadaním identity a cieľa tak, že svoj vnútorný svet zmenšujú na jednoduché prikázanie: nejedz. Skutočné anorektičky však nikdy nemôžu byť dostatočne štíhle. Freemanová opisuje súperenie medzi obyvateľmi oddelenia anorexie o to, kto z nich bol „vyžratý“ – zlatý štandard toho, že anorektička to naozaj dokázala, pretože poslednou lekárskou možnosťou je násilné kŕmenie. Zrejmým cieľom prísne obmedzujúceho stravovania je teda, akokoľvek hmlisto chápaná, smrť. Medzitým, než tento morbídny dopravný pás dosiahne svoj neúprosný konečný bod, anorektičky podstupujú vypadávanie vlasov, rozpad vnútorných orgánov, osteoporózu a duševný rozvrat. Kolegovia hladovkári môžu šepkať súťaživé povzbudenie na tých webových stránkach, ktoré sa regulačné orgány vždy snažia zrušiť, ale aspoň nikto z autorít nenabáda, že ak mŕtvolná anorektička schudne ešte 15 kíl, jej telo a jej hlboké, vrodené vnútro sa konečne zladia.

Naopak, implicitne sa oháňame prísľubom, že na druhej strane prechodu na opačné pohlavie – alebo predstieraného prechodu, keďže vrodené pohlavie je zapísané v každej našej bunke – sa vyriešia všetky problémy mladého človeka. Byť transsexuálom je teraz klamlivo ľahko vyzerajúca skratka k tomu, aby ste vedeli, kto ste. Stavím sa však, že ako identita sa chirurgicky znetvorená a hormonálne rozhádzaná málokedy presadí. Navyše fyzická cena za kúpu tohto falošného prísľubu premeny na motýľa je ohromne vysoká: sexuálna dysfunkcia, neplodnosť, chirurgické komplikácie a infekcie a vedľajšie účinky silných liekov na celý život.

Tieto stavy majú najviac spoločné to, že sú strašnými odpoveďami na otázky, ktoré mladých ľudí nevyhnutne mučia: kto som, čo ma robí jedinečným, čo ma robí milovaným, čo chcem dosiahnuť, prečo sa mi zdá také ťažké už len to, že žijem, som jediný, kto sa cíti tak skľúčený, čo znamená stať sa mužom alebo ženou a existuje nejaký spôsob, ako sa môžem vymaniť z dospievania? Odpoveďou zodpovedného dospelého na poslednú otázku musí byť jemné, ale rozhodné „nie“.

Redakcia Vášeň v tebe.

Súvisiace články:

Ľudia v šoku. Len 8-ročné DIEVČATKO s neskutočným make-upom počas 1. svätého prijímania

Si skvelá mama! Preto sa vyhni nešváru zo sociálnych sietí


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.Odporúčame

Máte v kúpeľni uteráky? Mohlo by to vážne ovplyvniť vaše zdravie

27.5.2025 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock/Alliance Images). V mnohých domácnostiach sa stalo tradíciou uchovávať uteráky v kúpeľni. Je to jeden z najčastejších zlozvykov, ktorý…

Rozdrvte ho a schovajte do topánok. Problém, ktorý vám v noci nedá spať, vyrieši obyčajná rastlina

26.5.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock/LedyX). Komáre a kliešte sú nielen nepríjemné, ale predstavujú aj hrozbu pre naše zdravie. Preto je nevyhnutné chrániť sa.…

Metabolizmus sa po 40. roku života výrazne spomaľuje? Toto je návod, ako ho opäť naštartovať

26.4.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock/mi_viri). Hoci je to pre niektorých ťažké prijať, spomalenie metabolizmu po 40. roku života je prirodzený proces. To však…

Podporujú chudnutie a čistia črevá. Ale len takto pripravené. Inak strácajú svoje vlastnosti

26.5.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock/Evan Lorne). Ako správne konzumovať "flaxseeds", aby ste z nich získali to najlepšie? Ukázalo sa, že mnohí ľudia robia…

Pohár denne a vaše problémy s vysokým cholesterolom a bolesťami kĺbov skončia

26.05.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shtutterstock/Africa Studio Pixabay/svklimkin). Čerešňová šťava sa odporúča diabetikom, budúcim mamičkám a ľuďom s hypertenziou. Dokonale hydratuje organizmus a má…

Auto Trendy

Smiešne jednoduchý nápad znižuje emisie nákladných lodí o 17,3 % počas prvých testov

27.5.2024 Redakcia Auto trendy - A to aj bez akýchkoľvek úprav samotných lodí. Ambiciózne riešenie „Blue Visby Solution“ navrhuje obrovské úspory paliva a emisií pre nákladné lode na celom svete.…

Ojazdené vozidlá v Nemecku zlacňujú. Jedna skupina získava najviac

27.5.2024 Redakcia Auto trendy - Najnovšie údaje ukazujú, že ceny ojazdených vozidiel v Nemecku klesajú. Analytici hovoria o medziročnom poklese až o 18 %. Pokles sa týka benzínových, naftových aj…

Upozornenie pre odborníkov: Hybridy predstavujú nebezpečenstvo aj v mestách

27.5.2024 Redakcia Auto trendy - Riziko zrážky s elektrifikovaným vozidlom je v priemere dvojnásobné v porovnaní so spaľovacím vozidlom a v mestách sú elektrické vozidlá až trikrát nebezpečnejšie pre zraniteľných…

Môžete používať bezdrôtové slúchadlá bluetooth počas jazdy na skútri?

27.5.2024 Redakcia Auto trendy - Pekné počasie, mesto, skúter a hudba zo slúchadiel. Takto pripravený vodič môže kĺzať ulicami a zároveň sa vyhnúť ďalšej dopravnej zápche. Sú však slúchadlá počas…

Turbulencie počas letu do Dublinu. Niekoľko ľudí sa zranilo

27.5.2024 Redakcia Auto trendy - Dvanásť ľudí utrpelo zranenia v dôsledku turbulencií počas letu z Dauhy do Dublinu na palube lietadla spoločnosti Qatar Airways. Podľa BBC bolo šesť z nich…

Nová metóda podvodníkov. Chytajú vodičov „na zrkadlo“

27.5.2024 Redakcia Auto trendy - Nemecký ADAC varuje pred novou metódou, ktorú používajú podvodníci na diaľniciach. Jednoduchým trikom nútia vodičov zastaviť a vymáhajú od nich peniaze.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov